Czy można cofnąć skutki uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o?

Od czasu do czasu zdarza się, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo postawienia spółki w stan likwidacji, zmieniają zdanie co do jej dalszego bytu prawnego i postanawiają, że chcą kontynuować jej działalność. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, w której wspólnicy nagle potrzebują spółki, która może wykazać, że funkcjonuje na rynku już od kilku lat, bądź też, że spełnia inne wymagania (np. na potrzeby przetargu). W takiej sytuacji pojawia się zasadnicze pytania: czy można cofnąć skutki uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o? Na to pytanie odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Zachęcamy do lektury. 

cofnąć skutki uchwały

Czy można cofnąć skutki rozwiązania spółki? 

Polski kodeks spółek handlowych jest skonstruowany w taki sposób, że to wspólnicy decydują o sprawach istotnych dla spółki. W związku z powyższym również decyzja o dalszym istnieniu spółki została pozostawiona wspólnikom. Wspólnicy mogą bowiem, aż do złożenia wniosku o wykreśleniu spółki z rejestru, podjąć jednomyślną uchwałę, na podstawie której zadecydują o jej dalszym istnieniu. Taka uchwała zniweczy wówczas skutki uchwały o rozwiązaniu spółki, a sama spółka będzie mogła dalej funkcjonować.  

Kiedy wspólnicy nie będą mogli cofnąć skutków rozwiązania spółki? 

W tym miejscu należy pamiętać o tym, że choć decyzja o dalszym istnieniu spółki została pozostawiona wspólnikom, to jednak nie ma ona charakteru absolutnego. Wspólnicy nie będą mogli odwrócić skutków rozwiązania spółki, jeśli do jej rozwiązania doszło na skutek zaniedbań przy jej rejestracji (np. jeśli zachodzą przesłanki wskazane w art. 21 § 1 k.h.s., tj. nie zawarto umowy spółki, przedmiot działalności jest sprzeczny s prawem, brak obligatoryjnych elementów umowy spółki, takich jak firm, PKD, czy wkłady, osoby podpisujące umowę spółki nie miały zdolności do czynności prawnej), bądź też, jeśli z żądaniem rozwiązania spółki wystąpił np. członek zarządu lub organ państwowy. 

Obowiązki likwidatorów w związku z uchwałą o dalszym istnieniu spółki

Podjęcie przez wspólników uchwały o dalszym istnieniu spółki skutkuje tym, że spółka „wychodzi” ze stanu likwidacji i powraca do normalnej działalności. Oznacza to, że likwidatorzy tracą swój mandat, a reprezentacją i prowadzeniem spraw spółki ponownie zajmuje się zarząd. Tym samym w razie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu obowiązkiem likwidatorów jest zawiadomienie sądu rejestrowego o tym fakcie oraz złożenie wniosku o dokonanie stosowanych zmian w rejestrze (wykreślenie wpisów dot. postępowania likwidacyjnego oraz dokonanie wpisów w zakresie nowych osób reprezentujących spółkę). 

Kto reprezentuje spółkę po podjęciu uchwały o jej dalszym istnieniu? 

W tym zakresie można wyróżnić dwa modele postępowania wspólników. 

Pierwszym (tym bardziej pożądanym) jest sytuacja, w której wspólnicy w uchwale o dalszym istnieniu spółki, od razu powołują na członków zarządu określone osoby. W takim przypadku nie ma wątpliwości co do tego, kto wchodzi w skład zarządu, dlatego też rozwiązanie to jest rekomendowane przez prawników. 

Drugim modelem jest sytuacja, w której wspólnicy podejmują co prawda uchwałę o dalszym istnieniu spółki, ale nie podejmują uchwały o powołaniu nowego zarządu. W takiej sytuacji do składu zarządu „powracają” starzy członkowie zarządu, którzy pełnili tę funkcję przed likwidatorami. Taki powrót „starego zarządu” może być niekiedy dość problematyczny. Po pierwsze „starzy” członkowie zarządu mogą nie być już zainteresowani sprawami spółki, a po drugie ich status prawny będzie miał wątpliwy charakter. 

Podsumowanie

Spółka należy do wspólników i w konsekwencji to oni decydują o tym, czy ma ona dalej funkcjonować, czy też nie. Warto jednak pamiętać o tym, że k.s.h. cechuje się wieloma formalizmami i jeśli wspólnikom zależy na jej dalszym istnieniu, to nie powinni oni zwlekać z podjęciem stosownych uchwał. 

Osoby zainteresowane likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialności zachęcamy do zapoznania się z naszym innym artykułem, w którym opisujemy całą procedurę krok po kroku. Link do artykułu dostępny jest TUTAJ.

cofnąć skutki uchwały

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie prawa w biznesie.
Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz Więcej

Skontaktuj się z nami w celu analizy twojej sytuacji

Bądź na bieżąco

© 2022 Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k.