Likwidacja spółki

Zawsze o krok do przodu

Jak Możemy Pomóc?

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną dla spółek, które nie chcą lub nie mogą dalej prowadzić działalności gospodarczej. Pomagamy również spółką znajdującym się w stanie niewypłacalności, których członkowie zarządu obawiają się odpowiedzialności za długi spadkowe. 

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie oraz z pełnym zaangażowaniem. Staramy się zawsze wybrać rozwiązania optymalne dla Twojej spółki. Przed nawiązaniem współpracy,  zapewniamy konsultację, podczas której będziesz mógł opowiedzieć nam o swoich problemach prawnych, a my postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

usługi kancelarii

Pomoc prawna w likwidacji spółki

Rozwiązanie spółki bez likwidacji

Forma skierowana do podmiotów bez majątku, nie prowadzących działalności gospodarczej, nie wypełniających obowiązków rejestrowych.

Ocena możliwości zakończenia działalności w tym trybie jest ściśle regulowana i wymaga indywidualnej analizy.

Klasyczna likwidacja spółki

Klasyczna forma likwidacji przewidziana w kodeksie spółek handlowych. Wymaga podjęcia szeregu działań, w tym podjęcia uchwały, powołania likwidatora, otwarcia bilansu otwarcia, wezwanie wierzycieli spółki, aktualizacji NIP i VAT, a także zakończenia bieżących spraw.

Uproszczona likwidacja

Klasyczna forma likwidacji przewidziana w kodeksie spółek handlowych. Wymaga podjęcia szeregu działań, w tym podjęcia uchwały, powołania likwidatora, otwarcia bilansu otwarcia, wezwanie wierzycieli spółki, aktualizacji NIP i VAT, a także zakończenia bieżących spraw.

Jak Działamy I Ile To Kosztuje

Rozwiązanie spółki bez likwidacji

Po uzyskaniu dokumentacji z sądu rejestrowego oraz analizie dokumentów, stwierdzamy czy dany podmiot spełnia przesłanki do wykreślenia spółki z rejestru sądowego.

Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, składamy do sądu wniosek o wszczęcie procedury zmierzającej do wykreślenie spółki bez likwidacji.

Następnie koordynujemy cały proces sądowy.

Usługa prawna w tym zakresie rozpoczyna się od kwoty 900 złotych netto.

Klasyczna likwidacja spółki

Jako kancelaria pomagamy wspólnikom oraz członkom zarządu przeprowadzić proces likwidacji od początku do końca. Dokonujemy analizy dokumentacji oraz przygotowujemy odpowiednie rozwiązanie, przygotowujemy uchwałę, pomagamy księgowości w przygotowaniu dokumentacji, przygotowujemy wniosek do sądu oraz MSIG, przygotowujemy uchwałę o zakończeniu likwidacji oraz wykreślenie z KRS.

Dodatkowo w razie potrzeby zapewniamy wsparcie podatkowe oraz pomoc księgową.

Wynagrodzenie kancelarii rozpoczyna się od kwoty 3500 złotych netto.

Uproszczona likwidacja

Po uzyskaniu dokumentacji oraz jej analizie, stwierdzamy czy istnieją przesłanki do dokonania uproszczonej likwidacji.
Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, przygotowujemy dokumenty do Sądu oraz pomagamy w całym procesie zakończenia działalności.


Usługa prawna w tym zakresie rozpoczyna się od kwoty 1200 złotych netto.

Problemy Zmieniamy W Rozwiązania

Skontaktuj się z nami w celu analizy twojej sytuacji