Upadłość spółki

Zawsze o krok do przodu

Jak Możemy Pomóc?

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną dla spółek, które znalazły się w stanie niewypłacalności (nie są w stenie regulować swoich zobowiązań, lub gdy suma zobowiązań przekracza posiadany majątek). Pomagamy członkowie zarządu, którzy obawiają się odpowiedzialności za długi spółki.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie oraz z pełnym zaangażowaniem. Staramy się zawsze wybrać rozwiązania optymalne dla Twojej spółki lub ochrony Twojej osoby jako członka zarządu. Przed nawiązaniem współpracy, zapewniamy konsultację, podczas której będziesz mógł opowiedzieć nam o swoich problemach prawnych, a my postara

usługi kancelarii

Pomoc prawna w upadłości spółki

Upadłość spółki

Kancelaria pomaga w procesie upadłości spółki. Oceniamy czy w sprawie zachodzi stan niewypłacalności spółki oraz oceniamy konsekwencje z tym związane. Jeżeli zachodzą ku temu podstawy przygotowujemy odpowiedni wniosek należy przygotować szereg informacji m.in. aktualny wykaz majątku, bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, spis wierzycieli , oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku, spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika , wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów. To tylko jedne z nielicznych obowiązków.

Jak Działamy I Ile To Kosztuje

Upadłości Spółki

Ogłoszenie upadłości w sytuacji niewypłacalności spółki to obowiązek członków zarządu. W przeciwnym wypadku zarządowi grozi nie tylko odpowiedzialność za długi ale również odpowiedzialność karna.

Kancelaria pomaga w procesie upadłości spółki. Oceniamy czy w sprawie zachodzi stan niewypłacalności spółki oraz oceniamy konsekwencje z tym związane. Jeżeli zachodzą ku temu podstawy przygotowujemy odpowiedni wniosek należy przygotować szereg informacji m.in. aktualny wykaz majątku, bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, spis wierzycieli , oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku, spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika , wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów.
To tylko jedne z nielicznych obowiązków.

Koszt obsługi prawnej rozpoczyna się od 4500 złotych netto

Problemy Zmieniamy W Rozwiązania

Skontaktuj się z nami w celu analizy twojej sytuacji