Czy można cofnąć skutki uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o?

Od czasu do czasu zdarza się, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo postawienia spółki w stan likwidacji, zmieniają zdanie co do jej dalszego bytu prawnego i postanawiają, że chcą kontynuować jej działalność. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, w której wspólnicy nagle potrzebują spółki, która może wykazać, że funkcjonuje na rynku już od kilku […]

Czy możliwe jest rozwiązanie spółki z o.o. bez przeprowadzania likwidacji?

Rozwiązanie spółki z o.o. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego jest możliwe w sytuacji, w której spółka nie prowadzi już działalności gospodarczej oraz nie posiada żadnego majątku. Oczywiście, sąd musi wówczas przeprowadzić postępowanie sądowe mające na celu ustalenie, czy ww. przesłanki zostały spełnione oraz, czy interes wierzycieli nie zostanie naruszony. Jeśli w toku postępowania nie ujawnią się […]