W jaki sposób można przeprowadzić likwidację spółki osobowej?

Spółki osobowe, takie jak spółka jawna, spółka partnerska, czy też spółka komandytowa mogą zostać zlikwidowane, czy też będąc bardziej precyzyjnym rozwiązane na dwa podstawowe sposoby. Pierwszy sposób wiąże się z koniecznością przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego i spełnienia licznych wymagań formalnych (m.in. obowiązek otwarcia postępowania likwidacyjnego, dokonania zgłoszeń w KRS, zawiadomienie wierzycieli itd.). Drugi sposób polega na rozwiązaniu […]