Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. – kiedy należy ją zastosować?

Zgodnie z treścią art. 270 i 271 k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać rozwiązana w razie: ziszczenia się przyczyn wskazanych w umowie spółki, podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu spółki za granicę, ogłoszenia upadłości spółki lub zajścia innych przyczyn przewidzianych prawem. Nadto o rozwiązaniu spółki sąd może orzec również na […]