Czym zajmuje się likwidator spółki oraz kto może nim zostać?

Jedną z pierwszych czynności w procesie likwidacji spółki jest ustanowienie likwidatora. Likwidator w dużym uproszczeniu będzie odpowiedzialny za zakończenie bieżących interesów spółki, upłynnienie jej majątku, zaspokojenie jej wierzycieli oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z likwidacją spółki. Likwidatorami najczęściej zostają członkowie zarządu spółki, niemniej jednak mogą to być także osoby trzecie. Likwidatorem spółki może zostać zarówno […]