Otwarcie likwidacji – skutki prawne i ekonomiczne

Dzisiejszy wpis poświęcamy omówieniu zagadanienia skutków jakie wywołuje otwarcie likwidacji w spółce z o.o. dla spółki oraz jej organów. Otwarcie likwidacji  Otwarcie likwidacji następuje w momencie powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Od tego momentu spółka zobowiązana jest do posługiwania się w obrocie skrótem spółka w likwidacji. Np. jeżeli spółka nosi nazwę xyz sp. z […]

Bilans otwarcia likwidacji spółki

Bilans otwarcia likwidacji to dokument zawierający wykaz składników majątkowych spółki wraz z określeniem ich wartości zbywczej. Dzięki temu bilans otwarcia likwidacji jest bardziej wiarygodnym dokumentem niż sprawozdanie finansowe, gdyż oddaje aktualną i realną do uzyskania wartość w razie zbycia majątku spółki, a w dalszej kolejności także zbycia praw udziałowych wspólników. Bilans ten jest sporządzany przez […]