Odpowiedzialność likwidatora za długi spółki

Wspólnicy nie chcą dalej posiadać spółki, która od dłuższego czasu przynosi tylko straty. Podejmują finalnie decyzję o zlikwidowaniu jeji. Ktoś jednak musi pełnić funkcję likwidatora. Czy taka osoba ponosi odpowiedzialność za długi spółki? Dlaczego funkcja likwidatora jest tak ważna? O tym w dzisiejszym wpisie. Kto może zostać likwidatorem? Likwidatorami spółki z o.o., co do zasady […]

Czym zajmuje się likwidator spółki oraz kto może nim zostać?

Jedną z pierwszych czynności w procesie likwidacji spółki jest ustanowienie likwidatora. Likwidator w dużym uproszczeniu będzie odpowiedzialny za zakończenie bieżących interesów spółki, upłynnienie jej majątku, zaspokojenie jej wierzycieli oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z likwidacją spółki. Likwidatorami najczęściej zostają członkowie zarządu spółki, niemniej jednak mogą to być także osoby trzecie. Likwidatorem spółki może zostać zarówno […]

Jaką odpowiedzialność ponosi likwidator spółki z o.o. za jej zobowiązania?

Likwidator spółki z o.o. ponosi taką samą odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. jak członkowie jej zarządu. Odpowiedzialność ta ma charakter odszkodowawczy i w dużym uproszczeniu można wskazać, że likwidatorzy poniosą odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie swym działaniem (lub zaniechaniem) wyrządzili spółce lub jej wierzycielom. Odpowiedzialność ta została szczegółowo uregulowana w art. 299 i 299 […]