Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęstsza forma, jaką wspólnicy wybierają w celu prowadzenia biznesu. Spośród ponad 500 tys. spółek zarejestrowanych w Polsce, ponad 400 tys. stanowią właśnie spółki z o.o. Wiele z tych spółek jest jednak nieaktywnych. To normalne. Wraz z upływem czasu bądź też celu do którego została spółka powołana, przestaje ona być potrzebna […]