Ile kosztuje likwidacja spółki z o.o. – spis opłat

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to szereg czynności prawnych. We wcześniejszym wpisie opisywaliśmy krok po kroku jak wygląda proces likwidacji spółki. Dziś opisujemy ile on kosztuje i na rzecz kogo należy uiścić opłaty.

kosztuje likwidacja spółki

Koszty pierwszy – opłata za uchwałę o rozwiązaniu spółki

Proces likwidacji spółki rozpoczyna podjęcie uchwały przez wspólników spółki. Uchwała ta zgodnie z przepisami prawa handlowego musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. W uchwale wspólnicy decydują nie tylko o likwidacji spółki ale również powołaniu likwidatora oraz sposobie reprezentacji. 

Koszt uchwały o rozwiązaniu spółki wiąże się z wydatkiem około 800 złotych taksy notarialnej. Opłata zawiera koszt sporządzenia uchwały oraz cenę za wypisy. 

Koszty taksy notariuszy różnią się między sobą. Pamiętaj bywają notariusze, którzy zażądają 500 zł ale i tacy którzy zechcą pobrać wynagrodzenie 1000 złotych za tą samą czynność. Nasza kancelaria współpracuje z kilkoma notariuszami na terenie całego kraju, którzy bardzo często zgadzają się na niższe opłaty. W przypadku współpracy z kancelarią to kancelaria dba o poprawność przygotowania i podjęcia uchwały przez wspólników.

Od reguły, iż uchwała musi zapaść w formie aktu notarialnego, istnieje jeden wyjątek. Jeżeli spółka była założona w formie elektronicznej s24, uchwała może być podjęta również przez  system s24. Wówczas wspólnicy nie ponoszą opłaty za przygotowanie opłaty

Otwarcie likwidacji spółki z o.o- zgłoszenie do Sądu (KRS)

Kolejnym krokiem w celu likwidacji spółki jest zgłoszenie otwarcia do sądu rejestrowego. Zgłoszenie wniosku do Sądu jest płatne. Obecnie opłata ta wynosi 250 zł. Do opłaty tej należy dodać kwotę 100 złotych tytułem opłaty za ogłoszenie w MSIG. Opłatę do Sądu składa się razem. Łącznie zatem koszt złożenia wniosku do Sądu to 350 złotych. 

W przypadku spółek założonych w s24 koszt wynosi 300 zł

Wezwanie wierzycieli- kolejna opłata

Obowiązkiem likwidatora po otwarciu likwidacji jest wezwanie wierzycieli. Następuje to w formie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności. W wezwaniu należy określić sposób zgłaszania wierzytelności oraz termin. 

Opublikowanie ogłoszenia związane jest z kosztem za użycie znaków. Jeden znak to opłata w wysokości 70 groszy. Zazwyczaj koszt takiego ogłoszenia wynosi zatem około 300 złotych.  

Warto również wspomnieć, iż w sytuacji w której nie zostanie dokonana opłata w prawidłowej wysokości, likwidator zostanie wezwnany do dokonanie opłaty uzupełniającej. 

Poniżej przykład krótkiego ogłoszenia w MSIG:

Zgromadzenie Wspólników spółki xxxx Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na podstawie uchwały z dnia xxx  uchwaliło rozwiązanie spółki i postawienie jej w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli spółki xxxxx  Sp. z o.o., do zgłoszenia wierzytelności w terminie x miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszeń należy dokonywać na adres spółki:: ul. xxxxx z siedziba w Toruniu

Wykreślenie spółki z KRS- opłata sądowa

Po dokonaniu wszystkich etapów likwidacji dochodzi ostatni wydatek sądowy. To koszt zwiazany z przyjęcie przez Sąd Rejestrowy wniosku o wykreślenie spółki z o.o. w likwidacji z KRSu. Wniosek składa się na specjlanym formularzu KRS-X2. 

Opłata sądowa wynosi 400 zł (300 zł opłaty sądowej i 100 zł za ogłoszenie w MSIG)

o etapach likwidacji pisaliśmy tutaj:

Koszty dodatkowe: księgowość i obsługa prawna

Oprócz opłat, które wskazano w poprzedniej części artykułu należy liczyć się z kosztami za obsługę księgową oraz prawną.

Księgowość musi przygotować bilans otwarcia likwidacji, czy też sprawozdanie likwidacyjne. Koszty te zależą od tego czy dana spółka na stałe współpracuje z księgową, która potrafi przygotować wnioskowane dokumenty czy też nie.

Dodatkowo zazwyczaj wspólnicy korzystają z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Proces likwidacji jest złożonym procesem, który wymaga podjęcia szeregu czynności prawnych oraz doradczych. Prawnicy zazwyczaj w takich przypadkach pobierają wynagrodzenie jednorazowe bądź też godzinowe w zależności od liczby godzin potrzebnych na pomoc prawną.

kosztuje likwidacja spółki

Podsumowanie kosztów likwidacji spółki z ograniczona odpowiedzialnością

Podsumowując koszty likwidacji należy wskazać:

  1. 500- 1000 zł – koszty notarialne za sporządzenie aktu notarialnego z uchwałą o rozwiązaniu spółki z o.o. (za wyjątkiem spółek założonych w s24) 
  2. 350 zł – opłata sądowa i ogłoszenie w MSIG w ramach zgłoszenia otwarcia likwidacji do KRSu)./ spółki s24- koszt 300 zł*. 
  3. około 300 zł – opłata za ogłoszenie w MSIG wezwania wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności;
  4. 400 zł – opłata sądowa oraz ogłoszenie w MSIG za zgłoszenie wniosku o wykreślenie spółki z o.o.;
  5. Obsługa księgowa – indywidualnie od około 1500 złotych
  6. Obsługa prawna – indywidualnie od około 3000 złotych

Koszt likwidacji łączny to zatem wydatek nie mniejszy niż 5700 złotych

kosztuje likwidacja spółki

Pomoc kancelarii w likwidacji spółki

Jako profesjonalna kancelaria składająca się z adwokatów, radców, ekonomistów, doradców prawnych, pomagamy kompleksowo w przeprowadzeniu szybciej i skutecznej likwidacji spółki. Współpracujemy z notariuszami oraz biurami księgowymi, co pozwala nam obniżyć koszty oraz przeprowadzić proces sprawnie. 

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie prawa w biznesie.
Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz Więcej

Skontaktuj się z nami w celu analizy twojej sytuacji

Bądź na bieżąco

© 2022 Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k.