Czy po zlikwidowaniu spółki z o.o. muszę zapłacić jeszcze jakiś podatek?

W trakcie konsultacji z naszymi klientami wielokrotnie spotykamy się z pytaniami dot. tego, czy po zlikwidowaniu spółki i podziale składników majątkowych pomiędzy wspólnikami, wspólnicy będą musieli zapłacić jeszcze jakiś podatek. Sprawa ta nie jest tak oczywista, jakby się można tego spodziewać, toteż postanowiliśmy napisać na ten temat artykuł, w którym w szczegółowy sposób omawiamy kwestie […]

Odpowiedzialność likwidatora za długi spółki

Wspólnicy nie chcą dalej posiadać spółki, która od dłuższego czasu przynosi tylko straty. Podejmują finalnie decyzję o zlikwidowaniu jeji. Ktoś jednak musi pełnić funkcję likwidatora. Czy taka osoba ponosi odpowiedzialność za długi spółki? Dlaczego funkcja likwidatora jest tak ważna? O tym w dzisiejszym wpisie. Kto może zostać likwidatorem? Likwidatorami spółki z o.o., co do zasady […]

Rozwiązanie spółki bez likwidacji – wady i zalety rozwiązania

We wcześniejszym wpisach wskazaliśmy, iż istnieją dwa sposoby rozwiązania spółki. Sposób tradycyjny tj. przeprowadzenie pełnej likwidacji z zachowaniem wszystkich etapów, oraz tzw. rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji. Dziś opowiadamy Państwu o drugim sposobie. Jakie są plusy i minusy tego rozwiązania. Likwidacja spółki tradycyjna Likwidacja spółki wiąże się z szeregiem następujących po sobie czynności, których celem […]

Sprawozdanie likwidacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem dość sformalizowanym. Likwidatorzy (w praktyce najczęściej członkowie ostatniego zarządu) mają obowiązek sporządzenia szeregu dokumentów, które następnie muszą zostać przedłożone do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników. Jednym z takich dokumentów jest sprawozdanie likwidacyjne. W dzisiejszym artykule omawia, czym jest sprawozdanie likwidacyjne, jakie powinno zawierać elementy, kiedy należy je sporządzić oraz kto i […]

Jak zamknąć jednoosobową spółkę z.o.o.

Co do zasady spółki są podmiotami, w ramach których współpracują ze sobą przynajmniej dwa podmioty. KSH przewiduje jednak możliwość utworzenia tzw. jednoosobowej spółki z o.o. czyli spółki, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. W przypadku tego typu spółek decyzja o rozwiązaniu spółki może zostać podjęta szybko, gdyż to właśnie jedyny wspólnik o tym […]

Likwidacja spółki komandytowej – wszystko, co musisz wiedzieć

Istnieją dwa sposoby na rozwiązanie spółki komandytowej. Pierwszy sposób polega na przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, które jest dość sformalizowane oraz czasochłonne, ale niekiedy konieczne. Drugi sposób to rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Sposób ten jest jednak dostępny wyłącznie dla tych wspólników, których wspólnym celem jest zamknięcie spółki komandytowej oraz pomiędzy którymi nie ma poważniejszych konfliktów […]

Bilans otwarcia likwidacji spółki

Bilans otwarcia likwidacji to dokument zawierający wykaz składników majątkowych spółki wraz z określeniem ich wartości zbywczej. Dzięki temu bilans otwarcia likwidacji jest bardziej wiarygodnym dokumentem niż sprawozdanie finansowe, gdyż oddaje aktualną i realną do uzyskania wartość w razie zbycia majątku spółki, a w dalszej kolejności także zbycia praw udziałowych wspólników. Bilans ten jest sporządzany przez […]

Czy można zlikwidować zadłużoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

W toku likwidacji spółki bardzo często dochodzi do sytuacji, w której suma zobowiązań znacząco przekracza majątek spółki. Czy w takiej sytuacji jest możliwe skuteczne przeprowadzenie procesu likwidacji? Co dzieje się z długami spółki w takiej sytuacji? Czy można zlikwidować zadłużoną spółkę z o.o.? Dzisiejszy wpis poświęcamy omówieniu zagadnienia likwidacji zadłużonej spółki.  Likwidacja spółki z długami  […]

Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. – kiedy należy ją zastosować?

Zgodnie z treścią art. 270 i 271 k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać rozwiązana w razie: ziszczenia się przyczyn wskazanych w umowie spółki, podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu spółki za granicę, ogłoszenia upadłości spółki lub zajścia innych przyczyn przewidzianych prawem. Nadto o rozwiązaniu spółki sąd może orzec również na […]

Ile kosztuje likwidacja spółki z o.o. – spis opłat

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to szereg czynności prawnych. We wcześniejszym wpisie opisywaliśmy krok po kroku jak wygląda proces likwidacji spółki. Dziś opisujemy ile on kosztuje i na rzecz kogo należy uiścić opłaty. kosztuje likwidacja spółki Koszty pierwszy – opłata za uchwałę o rozwiązaniu spółki Proces likwidacji spółki rozpoczyna podjęcie uchwały przez wspólników spółki. Uchwała […]