Czy po zlikwidowaniu spółki z o.o. muszę zapłacić jeszcze jakiś podatek?

W trakcie konsultacji z naszymi klientami wielokrotnie spotykamy się z pytaniami dot. tego, czy po zlikwidowaniu spółki i podziale składników majątkowych pomiędzy wspólnikami, wspólnicy będą musieli zapłacić jeszcze jakiś podatek. Sprawa ta nie jest tak oczywista, jakby się można tego spodziewać, toteż postanowiliśmy napisać na ten temat artykuł, w którym w szczegółowy sposób omawiamy kwestie […]

Umorzenie udziałów wspólnika jako sposób na wyjście ze spółki bez jej likwidacji

Konstrukcja spółek kapitałowych oparta jest na dwóch czynnikach: na majątku spółki oraz na jej wspólnikach. Często się zdarza, że wizja poszczególnych wspólników co do jej dalszego istnienia (bądź też kierunków jej rozwoju) jest inna. W konsekwencji powstaje spór, który zazwyczaj paraliżuje działania spółki. Wówczas pojawia się zasadnicze pytanie: co dalej robimy ze spółką? Rozwiązań tej sytuacji […]

Otwarcie likwidacji – skutki prawne i ekonomiczne

Dzisiejszy wpis poświęcamy omówieniu zagadanienia skutków jakie wywołuje otwarcie likwidacji w spółce z o.o. dla spółki oraz jej organów. Otwarcie likwidacji  Otwarcie likwidacji następuje w momencie powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Od tego momentu spółka zobowiązana jest do posługiwania się w obrocie skrótem spółka w likwidacji. Np. jeżeli spółka nosi nazwę xyz sp. z […]

Czy można cofnąć skutki uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o?

Od czasu do czasu zdarza się, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo postawienia spółki w stan likwidacji, zmieniają zdanie co do jej dalszego bytu prawnego i postanawiają, że chcą kontynuować jej działalność. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, w której wspólnicy nagle potrzebują spółki, która może wykazać, że funkcjonuje na rynku już od kilku […]

Odpowiedzialność likwidatora za długi spółki

Wspólnicy nie chcą dalej posiadać spółki, która od dłuższego czasu przynosi tylko straty. Podejmują finalnie decyzję o zlikwidowaniu jeji. Ktoś jednak musi pełnić funkcję likwidatora. Czy taka osoba ponosi odpowiedzialność za długi spółki? Dlaczego funkcja likwidatora jest tak ważna? O tym w dzisiejszym wpisie. Kto może zostać likwidatorem? Likwidatorami spółki z o.o., co do zasady […]

Rozwiązanie spółki bez likwidacji – wady i zalety rozwiązania

We wcześniejszym wpisach wskazaliśmy, iż istnieją dwa sposoby rozwiązania spółki. Sposób tradycyjny tj. przeprowadzenie pełnej likwidacji z zachowaniem wszystkich etapów, oraz tzw. rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji. Dziś opowiadamy Państwu o drugim sposobie. Jakie są plusy i minusy tego rozwiązania. Likwidacja spółki tradycyjna Likwidacja spółki wiąże się z szeregiem następujących po sobie czynności, których celem […]

Sprawozdanie likwidacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem dość sformalizowanym. Likwidatorzy (w praktyce najczęściej członkowie ostatniego zarządu) mają obowiązek sporządzenia szeregu dokumentów, które następnie muszą zostać przedłożone do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników. Jednym z takich dokumentów jest sprawozdanie likwidacyjne. W dzisiejszym artykule omawia, czym jest sprawozdanie likwidacyjne, jakie powinno zawierać elementy, kiedy należy je sporządzić oraz kto i […]

Jak zamknąć jednoosobową spółkę z.o.o.

Co do zasady spółki są podmiotami, w ramach których współpracują ze sobą przynajmniej dwa podmioty. KSH przewiduje jednak możliwość utworzenia tzw. jednoosobowej spółki z o.o. czyli spółki, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. W przypadku tego typu spółek decyzja o rozwiązaniu spółki może zostać podjęta szybko, gdyż to właśnie jedyny wspólnik o tym […]

Likwidacja spółki komandytowej – wszystko, co musisz wiedzieć

Istnieją dwa sposoby na rozwiązanie spółki komandytowej. Pierwszy sposób polega na przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, które jest dość sformalizowane oraz czasochłonne, ale niekiedy konieczne. Drugi sposób to rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Sposób ten jest jednak dostępny wyłącznie dla tych wspólników, których wspólnym celem jest zamknięcie spółki komandytowej oraz pomiędzy którymi nie ma poważniejszych konfliktów […]

Bilans otwarcia likwidacji spółki

Bilans otwarcia likwidacji to dokument zawierający wykaz składników majątkowych spółki wraz z określeniem ich wartości zbywczej. Dzięki temu bilans otwarcia likwidacji jest bardziej wiarygodnym dokumentem niż sprawozdanie finansowe, gdyż oddaje aktualną i realną do uzyskania wartość w razie zbycia majątku spółki, a w dalszej kolejności także zbycia praw udziałowych wspólników. Bilans ten jest sporządzany przez […]